Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj
[Questions discussed in theology today]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2017