Systematyczna teologia „communio” dzisiaj
[Systematic theology of "communion" today]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Teologia dzisiaj
Miejsce: Kielce