Eschatologia dzisiaj
[Eschatology today]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Streszczenie: Monografia zawiera na początku omówienie szeregu zagadnień z dziedziny eschatologii w formie haseł słownikowych o następujących tytułach: eschatologia, eschatologia – dzieje traktatu, śmierć, sąd szczegółowy, stan pośredni, niebo, światło chwały, reprobacja – odrzucenie wieczne. Do dziedziny dotyczącej wizji eschatologii współczesnej wpisują się natomiast następują zaś następujące tematy: sąd jako początek eschatologicznego dopełnienia człowieka, personalistyczno-egzystencjalny zwrot w eschatologii, jak dzisiaj mówić o Sądzie i eschatologia w perspektywie komunii.
Słowa kluczowe: eschatologia, personalizm, dopełnienie eschatologiczne, komunikacja, komuniaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Eschatologia dzisiaj",
year = "2018",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2018). Eschatologia dzisiaj. Lublin: