O teologii stworzenia
[On the theology of creation]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Kamień Śląski