Reviewer

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Kpudzeka Marcel Msekenyuyfo’on
Tytuł publikacji: Antropologiczne podstawy duchowości Matki Teresy z Kalkuty (1910-1997)