O naturze teologii
[On the nature of theology]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Konstancin-Jeziorna