2021
2020


20192018
2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2016
Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014

2013Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja naukowa w czasopiśmieOrganizacja konkursów i olimpiad


2012Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2008

 • Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia

 • 2007

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekonomicznej
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia

 • 2006

 • Wykorzystanie modelu CAPM w optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia

 • 2005

 • Modele optymalizacji struktury kapitałowej i przykłady ich praktycznego zastosowania
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia