Internal driving formces of collaboration on innovation activity

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Hradec Králové
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: The International Conference Hradec Economic Days 2015. Economic Development and Management of Regions. Peer-Reviewed Conference Proceedings
Redaktorzy: Pavel Jedlička
Tom: 4
Strony od-do: 356-362
Streszczenie: We współczesnej gospodarce sieciowej innowacje są w coraz większym stopniu traktowane jako proces zbiorowy a nie indywidualny. Porozumienia o współpracy w obszarze innowacji przyczyniają się znacząco do poprawy efektywności działalności innowacyjnej. Celem artykułu jest zbadanie wewnętrznych determinant współpracy w działalności innowacyjnej. Próba badawcza obejmowała 201 przedsiębiorstw z polskiego regionu NUTS 2 - województwa lubelskiego. Wyniki analizy wskazują, że współpraca w działalności innowacyjnej jest stymulowana wieloma czynnikami wewnętrznymi, jednakże tylko prowadzenie własnej działalności B+R oraz importowej, jak również wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania na finansowanie działalności innowacyjnej okazały się istotne statystycznie.
Dostęp WWW: http://fim.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_1_AG.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Anna Matras-Bolibok",
title = "Internal driving formces of collaboration on innovation activity",
journal = "",
year = "2015",
pages = "356-362"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Anna Matras-Bolibok(2015). Internal driving formces of collaboration on innovation activity. , 356-362.