Adoption of innovations in mobile banking: A case of Poland

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pieniądz gotówkowy czy bezgotówkowy? Perspektywa Polski i Niemiec
Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Universitat Bremen