Application of the Ohlson model for testing the value relevance of accounting data in Polish banking sector

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (ISSN: 1733-2842)
Rok wydania: 2014
Tom: 802
Numer czasopisma: 65
Strony od-do: 463-471
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest ocena znaczenia fundamentalnych danych księgowych ogłaszanych przez banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla ich wyceny rynkowej. Metodologia badania – W badaniu zastosowano analizę regresji liniowej na bazie modelu wyceny w oparciu o rezydualne wyniki finansowe opracowanego przez Ohlsona, wykorzystując dane z rocznych raportów finansowych 17 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2000-2012. Wynik – Rezultaty badania wskazują, że wartość księgowa kapitałów własnych oraz perpetuita rezydualnych wyników finansowych obliczanych na podstawie zysku netto mają istotny wpływ na wartość rynkową notowanych na giełdzie banków, co sugeruje możliwość zastosowania skonstruowanego modelu regresji jako prostego narzędzia wspierającego procesy decyzyjne inwestorów giełdowych. Oryginalność/Wartość – Pomimo obszernej międzynarodowej literatury dotyczącej znaczenia danych księgowych dla wyceny rynkowej, w większości opracowań banki są wyłączane z badanych populacji przedsiębiorstw. Ponadto, brak jest badań tego zagadnienia w kontekście polskiego rynku kapitałowego. Niniejszy artykuł stanowi zatem próbę wzbogacenia istniejącej literatury przedmiotu poprzez wypełnienie tej luki.
Słowa kluczowe: banki, wartość rynkowa, dane księgowe
Dostęp WWW: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-463.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Application of the Ohlson model for testing the value relevance of accounting data in Polish banking sector",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
year = "2014",
number = "65",
pages = "463-471"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2014). Application of the Ohlson model for testing the value relevance of accounting data in Polish banking sector. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 463-471.