2019

Prace magisterskie
 • Wykorzystanie analizy finansowej do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Płynność finansowa jako determinanta sytuacji przedsiębiorstwa na przykładzie Telesto S.A.
 • Wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie zdolności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży usług hotelarskich na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis S.A.
 • Rola analizy ekonomiczno-finansowej w controllingu przedsiębiorstwa
 • Rola płynności finansowej w funkcjonowaniu banku - studium przypadku ALIOR BANKU SA
 • Ocena płynności finansowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Forte SA.
 • Finansowanie rozwoju nowych przedsiębiorstw z funduszy unijnych
 • Zależności miedzy płynnością a rentownością w funkcjonowaniu banku komercyjnego na przykładzie BZWBK.S.A
 • Pomiar i ocena ryzyka płynności na przykładzie ING Banku Śląskiego S.A.
 • Ocena ryzyka upadłości wybranych spółek giełdowych

2018

Prace dyplomowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ewolucja systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
 • Ubezpieczenie rentowe w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
 • Miejsce pracowniczych programów emerytalnych w systemie emerytalnym w Polsce
 • Zasady funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Ewolucja ubezpieczenia wypadkowego jako elementu zabezpieczenia społecznego osób pracujących w Polsce
 • Ubezpieczenia społeczne osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia
 • Obowiązki osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu ubezpieczeń społecznych