2022

Prace licencjackie
 • Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej na przykładzie banków Pekao S.A., mBank S.A. i Millennium S.A.
 • Depozyty jako źródło finansowania działalności banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2021
 • Usługi bankowości prywatnej na przykładzie BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.
 • Produkty depozytowe dla klientów indywidualnych na przykładzie PKO BP S.A., Banku Pekao S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.
 • Bankowość mobilna na przykładzie banków BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.
 • Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego na przykładzie Alior Bank S.A
 • Działalność Banku Spółdzielczego w Białopolu na tle sektora bankowości spółdzielczej w latach 2018-2020
 • Kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych na przykładzie banków: PKO BP S.A., Millennium S.A. i ING Banku Śląskiego S.A.
 • Działalność banku hipotecznego na przykładzie mBank Hipoteczny S.A.
 • Zabezpieczenia transakcji w bankowości korporacyjnej na przykładzie spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.
 • Kredyt i leasing jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

2019

Prace magisterskie
 • Wykorzystanie analizy finansowej do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Płynność finansowa jako determinanta sytuacji przedsiębiorstwa na przykładzie Telesto S.A.
 • Wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie zdolności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży usług hotelarskich na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis S.A.
 • Rola analizy ekonomiczno-finansowej w controllingu przedsiębiorstwa
 • Rola płynności finansowej w funkcjonowaniu banku - studium przypadku ALIOR BANKU SA
 • Ocena płynności finansowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Forte SA.
 • Finansowanie rozwoju nowych przedsiębiorstw z funduszy unijnych
 • Zależności miedzy płynnością a rentownością w funkcjonowaniu banku komercyjnego na przykładzie BZWBK.S.A