Stypendium w ramach Programu ERASMUS Teaching Staff Mobility na finansowanie wyjazdu zagranicznego na Universidad Francisco de Vitoria w Madrycie
[A grant from ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme]

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: Madryt
Nazwa jednostki: Universidad Francisco de Vitoria, Madryt, Hiszpania