The impact of non-financial enterprise sector earnings on banking sector earnings: an evidence from Poland

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (ISSN: 1899-3192)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 325
Strony od-do: 19-30
Streszczenie: Polski system finansowy charakteryzuje się wiodącą rolą sektora bankowego i silnymi powiązaniami pomiędzy nim a sektorem przedsiębiorstw niefinansowych. Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw w długim okresie oddziałują z opóźnieniem na wyniki sektora bankowego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Celem artykułu jest określenie wpływu wyników finansowych sektora przedsiębiorstw niefinansowych na wyniki sektora bankowego w Polsce w okresie 2002-2011. Uzyskane rezultaty empiryczne wskazują, że opóźnione o 1 rok wyniki finansowe netto sektora przedsiębiorstw były istotnym czynnikiem kształtującym wyniki finansowe netto sektora bankowego w analizowanym okresie, co implikuje możliwość praktycznego wykorzystania stwierdzonej zależności w krótkookresowym planowaniu finansowym banków.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa niefinansowe, banki, wynik finansowyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "The impact of non-financial enterprise sector earnings on banking sector earnings: an evidence from Poland",
journal = "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU",
year = "2014",
number = "325",
pages = "19-30"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2014). The impact of non-financial enterprise sector earnings on banking sector earnings: an evidence from Poland. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 325, 19-30.