The impact of the global financial crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości i Zakład Bankowości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie