Value relevance of impairment provisions in the Polish banking sector

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (ISSN: 1899-3192)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 397
Strony od-do: 58-67
Streszczenie: Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna znaczenia dla wartości rynkowej odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw raportowanych przez banki komercyjne z siedzibą w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1998-2013. Rezultaty przekrojowej, deflowanej ceną, regresji liniowej estymowanej klasyczną metodą najmniejszych kwadratów wskazują, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rezerwy mają znaczenie dla wartości rynkowej oraz, że wzrosty tych odpisów i rezerw są zwykle wyceniane negatywnie przez inwestorów giełdowych.
Słowa kluczowe: znaczenie dla wartości rynkowej, banki, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rezerwy, sprawozdawczość finansowaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Value relevance of impairment provisions in the Polish banking sector",
journal = "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU",
year = "2015",
number = "397",
pages = "58-67"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2015). Value relevance of impairment provisions in the Polish banking sector. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 397, 58-67.