The impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Journal of Economics and Management (ISSN: 1732-1948)
Współautorzy: Marian Żukowski
Rok wydania: 2015
Tom: 21
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 173-188
Streszczenie: Artykuł podejmuje próbę oszacowania wpływu nierówności w regionalnym rozwoju gospodarczym na zróżnicowania w przestrzennym rozmieszczeniu infrastruktury obrotu bezgotówkowego w Polsce na poziomie województw (regionów NUTS 2). Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że ogólne prawidłowości przestrzennego zróżnicowania PKB per capita i syntetycznego wskaźnika rozwoju infrastruktury obrotu bezgotówkowego są zbliżone. Najbogatsze regiony - województwo mazowieckie i województwa Zachodniej Polski cechują się najwyżej rozwiniętą infrastrukturą, podczas gdy uboższe województwa wschodnie pozostają wyraźnie w tyle. Uzyskane rezultaty wskazują, że wpływ rozwoju gospodarczego na przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury obrotu bezgotówkowego jest istotny statystycznie.
Słowa kluczowe: rozwój regionalny, obrót bezgotówkowy, infrastruktura, zróżnicowania przestrzenne
Dostęp WWW: http://search.proquest.com/openview/4e4b0845a1762ee21836dc740b557e43/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035817Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Marian Żukowski",
title = "The impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland",
journal = "Journal of Economics and Management",
year = "2015",
number = "3",
pages = "173-188"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Marian Żukowski(2015). The impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland. Journal of Economics and Management, 3, 173-188.