The determinants of the shadow economy: Looking beyond purely economic factors

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Szara strefa a ubezpieczenia społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne
Współautorzy: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II