The macroeconomic drivers of household debt-to-income ratio: An evidence from the OECD countries

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Katedr Finansów 2018 "Współczesne finanse"
Miejsce: Toruń
Nazwa jednostki: Katedra Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu