The impact of non-financial enterprise sector earnings on banking sector earnings: An evidence form Poland

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Financial Management - Theory and Practice
Miejsce: Karpacz
Nazwa jednostki: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu