The impact of IFRS on the value relevance of accounting data of banks listed on the Warsaw Stock Exchange

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Copernican Journal of Finance & Accounting (ISSN: 2300-1240)
Rok wydania: 2014
Tom: 3
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 33-43
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena wpływu MSSF na znaczenie fundamentalnych danych księgowych dla wartości rynkowej banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie 1998–2012. Mając na uwadze specyfikę sektora bankowego, analizy zostały oparte na Ohlsona modelu zysków rezydualnych. Wyniki empiryczne wskazują, że obserwowany po wprowadzeniu MSSF wzrost znaczenia zarówno wartości księgowych kapitałów własnych, jak i rezydualnych wyników finansowych banków dla ich wyceny przez rynek kapitałowy jest nieistotny statystycznie. Uzyskane rezultaty są zatem spójne z wynikami dotychczasowych badań dotyczących przedsiębiorstw niefinansowych notowanych na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: banki, wartość rynkowa, standardy rachunkowości
Dostęp WWW: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2014.003/3216
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.003Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "The impact of IFRS on the value relevance of accounting data of banks listed on the Warsaw Stock Exchange",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
year = "2014",
number = "1",
pages = "33-43"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2014). The impact of IFRS on the value relevance of accounting data of banks listed on the Warsaw Stock Exchange. Copernican Journal of Finance & Accounting, 1, 33-43.