Lectures by Professor Finn E. Kydland and Professor Edward C. Prescott , Nobel Prize Winners in Economics in 2004 The Poor Economic Performances in the EU and the US: Problems are Political, not Economic

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Hotel Sheraton, Warszawa, ul. Prusa 2
Nazwa jednostki: Narodowy Bank Polski