Inflacja - wprowadzenie do problemu
[Inflation - an introduction to the problem]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Seminarium „Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji”
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II