The role of accounting variables in valuation of banks

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (ISSN: 1899-3192)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 479
Strony od-do: 23-33
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie roli danych pochodzących z systemu rachunkowości w szacowaniu wartości banków. Opracowanie powstało na bazie literatury dotyczącej metod wyceny banków ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich praktycznego zastosowania oraz znaczenia danych pochodzących z systemu rachunkowości dla wartości rynkowej w sektorze bankowym. Uzyskane rezultaty wskazują, że specyficzny charakter czynności bankowych i ich rozpoznawania w księgach rachunkowych sprawiają, że zawartość informacyjna sprawozdań finansowych banków jest szczególnie przydatna do wyceny. Przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły na zidentyfikowanie kompleksowego zestawu kluczowych nośników wartości kształtowanych przez zmienne z systemu rachunkowości dostępne w sprawozdaniach finansowych banków, jak również opracowanie modelu koncepcyjnego ich powiązań z wartością banku w ramach wiodących technik wyceny banków stosowanych w praktyce.
Słowa kluczowe: banki, wycena, informacje z systemu rachunkowości, sprawozdawczość finansowa.
Dostęp WWW: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8uNaRpazYAhXBCuwKHTAtAisQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dbc.wroc.pl%2FContent%2F38220%2FBolibok_The_Role_Of_Accounting_Variables_In_Valuation_2017.pdf&usg=AOvVaw0B6Izm3DWC6n5zyrCt79FM
DOI: 10.15611/pn.2017.479.02Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "The role of accounting variables in valuation of banks",
journal = "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU",
year = "2017",
number = "479",
pages = "23-33"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2017). The role of accounting variables in valuation of banks. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 479, 23-33.