Piotr Szczur

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej







2021





Recenzja w przewodzie doktorskim


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej


2019





Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej





Odznaczenie krajowe państwowe


2018






Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie



Organizacja konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej


2017




Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowej



Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej





2016



Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany



Redakcja naczelna czasopisma naukowego



Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej



Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej





2015




Redakcja naczelna czasopisma naukowego



Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej





Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2014



Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany



Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowego



Recenzja w przewodzie doktorskim




Usługi dydaktyczne w kraju


2013




Redakcja naczelna czasopisma naukowego



Recenzja w przewodzie doktorskim





2012





Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja książki naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji krajowej






Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2011






Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki




Recenzja w przewodzie habilitacyjnym



Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej




Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej




2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany




Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej




Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej



Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2009




Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji krajowej




2008




Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany



Udział w konferencji krajowej


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



2006






2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie



2004








2003



2002



Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2000

 • Wystawa sztuki koptyjskiej (Paryż, 15 V – 3 IX 2000)
  [w:] VOX PATRUM

 • Stypendium finansowane ze środków Kościoła


  1999


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1997



  1994