Piotr Szczur

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej


2019

Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej

Odznaczenie krajowe państwowe


2018


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieOrganizacja konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej


2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2016Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2015
Redakcja naczelna czasopisma naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2014Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyHasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim
Usługi dydaktyczne w kraju


2013
Redakcja naczelna czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim

2012

Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja książki naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji krajowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2011


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Recenzja w przewodzie habilitacyjnymProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2009
Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji krajowej
2008
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyUdział w konferencji krajowej


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2006


2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2004
20032002Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2000

 • Wystawa sztuki koptyjskiej (Paryż, 15 V – 3 IX 2000)
  [w:] VOX PATRUM

 • Stypendium finansowane ze środków Kościoła


  1999


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1997  1994