Piotr Szczur

Formy celebracji Eucharystii do IV wieku
[Forms of the celebration of the Eucharist until the 4th century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół i Eucharystia
Miejsce: Kraków