Piotr Szczur

Trudne czasy
[Difficult Times]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ks. Jerzy Popiełuszko – patron na trudne czasy
Miejsce: Konin