Piotr Szczur

Tytus z Bostry
[Titus of Bostra]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 19
Kolumny od-do: 1255-1256