Piotr Szczur

Leoncjusz z Tripolis
[Leontius of Tripoli]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Eugeniusz Ziemann
Tom: 10
Kolumny od-do: 798