Piotr Szczur

Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum
[Army, defense systems and ideological-religious aspects of the war in the Roman Empire and Byzantium]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej