Piotr Szczur

Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Szymon Górski
Tytuł publikacji: "Wieli umysł" czy "głupiec, który mówi: nie ma Boga"? Natura i cechy zła osobowego w pismach Orygenesa