Piotr Szczur

Nikolaici
[Nicolaitans]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2006
Tytuł publikacji: Powszechna encyklopedia filozofii
Redaktorzy: Andrzej Maryniarczyk
Tom: 7
Strony od-do: 657-658