Piotr Szczur

Makrobiusz (biskup Hippony)
[Macrobius (bishop of Hippo)]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2006
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Eugeniusz Ziemann
Tom: 11
Kolumny od-do: 892-893