Piotr Szczur

Recensore
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Janusz Kucz
Tytuł publikacji: La nozione del sacrificio nel decimo libro del "De Civitate Dei" di Sant'Agostino