Piotr Szczur

Maksymilian z Lorch
[Maximilian of Lorch]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2006
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Eugeniusz Ziemann
Tom: 11
Kolumny od-do: 921-922