Piotr Szczur

Leon z Sens
[Leo of Sens]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Eugeniusz Ziemann
Tom: 10
Kolumny od-do: 764