Piotr Szczur

Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Grzegorz Wójcik
Tytuł publikacji: Los człowieka po śmierci w świetle "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna