Piotr Szczur

Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014)
[Army, defense systems and ideological-religious aspects of the war in the Roman Empire and Byzantium]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2014
Tom: 61
Numer czasopisma: 34
Strony od-do: 681-685
Dostęp WWW: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox61/Sprawozdania.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Szczur",
title = "Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014)",
journal = "VOX PATRUM",
year = "2014",
number = "34",
pages = "681-685"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szczur, P. (2014). Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014). VOX PATRUM, 34, 681-685.