Piotr Szczur

Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Rafał Piekarski
Tytuł publikacji: Biskup Walenty Wójcik. Życie i działalność (1914-1990)
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II