Piotr Szczur
Ks. dr hab. Piotr Szczur
adiunkt - Katedra Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: piotr.szczur_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3011-3404