Piotr Szczur

Marek Antoniusz. Historia i tradycja
[Mark Antony. History and tradition]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Zakład Histotii Starożytnej UMCS