Piotr Szczur

Ludzie starzy widziani oczyma Jana Chryzostoma
[The Elderly in the Eyes of John Chrysostom]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej
Miejsce: Lublin