Piotr Szczur

Teofil z Nicei
[Theophilus of Nicaea]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 19
Kolumny od-do: 645