Piotr Szczur

Polacy i ich duszpasterze we Francji
[Poles and their priests in France]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym