Piotr Szczur

Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Agnieszka Skórzewska
Tytuł publikacji: Życie człowieka jako rola - "teodramatyka" Klemensa Aleksandryjskiego