Piotr Szczur

Polacy i ich duszpasterze we Francji
[Poles and their priests in France]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polacy i ich duszpasterze we Francji
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka KUL