Dariusz Żak

2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowejUdział w festiwalu nauki


2016


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanySekretarz redakcji czasopisma naukowegoStypendium w ramach programu Erasmus


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyUdział w konferencji krajowej