Dariusz Żak

Copyright protection in Poland

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: Tallinn, Estonia
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach