Dariusz Żak

2021

Prace magisterskie
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier hazardowych
 • Ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym
 • Ochrona konkurencji w polskim systemie prawnym

2020

Prace magisterskie
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej w polskim systemie prawnym
 • Spółka partnerska jako sposób prowadzenia działalności gospodarczej
 • Instytucje ochrony konsumentów w Polsce
 • Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych
 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców

2019

Prace magisterskie
 • Publicznoprawna ochrona konkurencji w Polsce
 • Prawna ochrona utworu muzycznego.
 • Ochrona znaku towarowego w świetle polskiego prawa
 • Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawna ochrona wynalazków w Polsce

2018

Prace magisterskie
 • Spółka partnerska w polskim systemie prawnym
 • Ochrona konsumenta przed błędnym oświadczeniem żywieniowym i zdrowotnym
 • Wolność gospodarcza w świetle obowiązującego prawa polskiego

2017

Prace magisterskie
 • Prawa autora do utworu literackiego i jego ograniczenia
 • Produkcja broni jako jedna z form działalności koncesjonowanej w Polsce

2016

Prace magisterskie
 • Oznaczenia geograficzne w polskim systemie prawnym i w prawie międzynarodowym
 • Przekształcanie spółek handlowych w świetle prawa polskiego