Dariusz Żak

Intellectual property rights on the Internet

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: SIAULIAI, Lietuvos Respublika
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach