Dariusz Żak

Intellectual property protection

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: NITRA, Slovak Republic
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach